WYSZUKIWARKA NARZĘDZI

Wyszukaj

Katalogi narzędzi

 • Zobacz film

  Film

Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych jest Fachhandel Polska Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Pszczyńska 202a.
 2. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Administratorem Danych oraz podmiot uprawniony przez Administratorem Danych do zarządzania zawartością strony internetowej, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
  Dane osobowe Kupującego będą zbierane w zakresie:
  • imię
  • nazwisko
  • adres e-mail
  • nr telefonu
  • adres kontaktowy
  • nazwa reprezentowanego podmiotu
  • nip
  Przetwarzane będą w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia paragonu albo faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
 3. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Administratora Danych zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Kupującego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Towarów objętych niniejszym Regulaminem.
 4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator Danych i podmioty upoważnione przez Administratora Danych.
 5. Kupujący, którego dane zostały wprowadzone ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji, zawiadamiając o tym Administratora Danych np.: drogą mailową na adres rodo@fachhandel.pl. Administrator Danych zastrzega sobie 30 dniowy termin odpowiedzi.
 6. Kupujący, którego dane zostały wprowadzone ma możliwość wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora Danych np.: drogą mailową na adres rodo@fachhandel.pl. Administrator Danych zastrzega sobie 7 dniowy termin wykonania.
 7. Gromadzenie danych o ruchu internetowym.
  Zbieramy i przechowujemy dane z żądań http kierowane do naszego serwera. Dane rejestrowane są w celu analizy ruchu z naszego serwera i w następującym zakresie:
  • czas żądania
  • publiczny adres IP
  • informację o przeglądarce internetowej
  • oglądany adres url
  • identyfikator zalogowanego użytkownika (jeżeli jest dostępny)
  • czas wykonania strony internetowej
  W celu poprawnego działania wykorzystujemy pliki cookie. Zapisywane są na komputerze użytkownika w następującym zakresie:
  • sessid – identyfikator sesji, usuwane pod koniec sesji
  • uuid – w przypadku zapamiętania logowania informacje o logowaniu, usuwane po 8 dniach
  • time – czas aktualizacji strony internetowej, usuwane pod koniec sesj

Powiększenie

Trwa ładowanie czekaj.
Powiększenie